Inleiding in de jeugdcriminologie

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
195,-

Studiebelasting:  8 uur colleges & 8 uur literatuurstudie/boek


Tijdelijk in prijs verlaagd! € 295,- € 195,- 

In deze 8-delige collegereeks ligt het accent op het onderscheid tussen kwajongens en zware jongens. Aan bod komen o.a. de belangrijkste criminele stromingen, diverse inzichten over adolescentie en de rol van sociale- en omgevingsfactoren. Tot slot wordt er een overzicht van werkzame interventies besproken.

In het inleidende eerste college wordt vooral ingegaan op de meest voorkomende jeugddelicten, op de pakkans en op de vraag hoe we jeugdcriminaliteit eigenlijk meten.

Het tweede college kijkt naar actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit: is er sprake van een toename of afname? Is er sprake van verharding? Hoe zit het met de verhouding jongens en meisjes? Wat kan worden opgemerkt over de relatie tussen etniciteit en jeugdcriminaliteit?

In het derde en vierde college worden de belangrijkste criminologische benaderingen besproken.

Het vijfde college gaat in op de opvallende samenhang tussen criminaliteit en adolescentie, bekend als de ‘age-crime-curve’, en behandelt aspecten van de adolescentie die in dit opzicht relevant zijn.

In het zesde college worden belangrijke omgevingsfactoren als het gezin, de school en de buurt onder de loep genomen.

Het zevende college gaat echt over het onderwerp waar de titel van het boek en van de cursus naar verwijst – ‘Kwajongens & zware jongens’. Hierin worden achtereenvolgens kattenkwaad, overlastgevend hangen op straat, jeugdbendevorming, jonge veelplegers en tenslotte snelle doorgroeiers besproken. 

Het achtste en laatste college gaat over de aanpak in de jeugdstrafrechtketen en over werkzame interventies.

Leerdoelen colleges cursus ‘Inleiding in de jeugdcriminologie’

Deze cursus kent meerdere leerdoelen. Allereerst wordt beoogd de deelnemers een breed overzicht te bieden van de bonte diversiteit aan verschijnselen die met de noemer jeugdcriminaliteit worden aangeduid. Ten tweede beoogt de cursus inzicht te geven in de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten. Ten derde beoogt deze inleiding een overzicht te bieden van de belangrijkste criminologische benaderingen voorzover relevant voor de verklaring van jeugdcriminaliteit. Ook wil de cursus een beeld geven van de meest relevante leeftijdsperiode voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit – de adolescentie – en aansluitend van belangrijke omgevingsfactoren als gezin, school en buurt. Daarnaast wordt beoogd de deelnemer een beeld gegeven van het ontstaan van zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit. Tenslotte is een belangrijk doel van deze cursus inzicht te bieden in de meest relevante aspecten van de strafrechtketen en in de beschikbare kennis omtrent werkzame interventies op dit gebied.

Leerdoelen per college

 1. Het inleidende college heeft als eerste doel een overzicht te bieden van de meest voorkomende jeugddelicten. Tevens biedt dit college inzicht in de vraag hoe we jeugdcriminaliteit meten, welke bronnen ons bij de bestudering ervan ter beschikking staan en hoe het zit met de pakkans en de selectiviteit in de cijfers.
 2. Het tweede college heeft als doel inzicht te bieden in actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit: is er sprake van een toename of afname? Is er sprake van verharding? Hoe zit het met de verhouding jongens en meisjes? Wat kan worden opgemerkt over de relatie tussen etniciteit en jeugdcriminaliteit?
 3. Het doel van het derde en vierde college is kennis te verstrekken over de belangrijkste criminologische benaderingen.
 4. Het vijfde college gaat in op de opvallende samenhang tussen criminaliteit en adolescentie, bekend als de ‘age-crime-curve’, en behandelt aspecten van de adolescentie die in dit opzicht relevant zijn.
 5. Aansluitend beoogt het zesde college inzicht te geven in belangrijke omgevingsfactoren als het gezin, de school en de buurt.
 6. Het zevende college gaat dieper in op de diversiteit aan verschijnselen die allemaal onder de noemer jeugdcriminaliteit vallen, van kattenkwaad tot jeugdbendevorming, jonge veelplegers en tenslotte snelle doorgroeiers.
 7. Het achtste en laatste college beoogt behalve een globaal inzicht in de jeugdstrafrechtketen ook een overzicht te presenteren van de de beschikbare kennis omtrent werkzame interventies bij de aanpak van verschillende soorten jeugdcriminaliteit.

Literatuur ‘Inleiding in de jeugdcriminologie’

Kwajongens en zware jongens

Inbegrepen bij deze collegereeks is het boek Kwajongens en zware jongens door Ido Weijers. Na aanmelding en betaling zal het boek aan u toegestuurd worden.

Omschrijving

Deze inleiding gaat in op de bonte diversiteit aan verschijnselen die met de noemer jeugdcriminaliteit worden aangeduid. Het behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers. Nadat verschillende actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder de loep zijn genomen worden de belangrijkste criminologische stromingen behandeld. Daarna wordt ingezoomd op de meest relevante leeftijdsperiode voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit, namelijk de adolescentie, en daarna op belangrijke omgevingsfactoren als gezin, school en buurt. Nadat vervolgens is ingezoomd op het ontstaan van zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit wordt een schets gegeven van de strafrechtketen en de vormen van samenwerking in de keten. Het boek sluit af met een hoofdstuk over werkzame interventies.

Meer info »

SKJ Kwaliteitsregister jeugd


Accreditatie voor de training Inleiding in de jeugdcriminologie (SKJ212947) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – E-learning.

 • Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ212947
 • Geaccrediteerde punten: 12.00

Registerplein


Registerplein heeft de accreditatie goedgekeurd voor deskundigheidsbevordering in de volgende beroepsgroepen: cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, GHO, Kinder- en Jongerenwerkers, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen en Sociaal Werker.

 • Het accreditatienummer / ID nummer is: 482407
 • Geaccrediteerde punten: 16.00